E D U C A T I O
      Zakład WM
      Przedmioty
      Plan zajęć
      Konsultacje

   A L U M N I

   S C I E N T I A
      Publikacje
      Referaty
      Granty

   V I S I T O

   Europa
   Polska
   Wielkopolska
   Poznań
 
English
ADAM GLEMA                   P R Z E D M I O T Y
Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instytut Konstrukcji Budowlanych English
2015 - BIM - Budowle Informacja Modelowanie
2014 - Inżynieria Pożarowa Budynków
2010 - Wytrzymałość Materiałów II
2010 - Strength of Materials II
2010 - Elective II
2008 - 2013Metody Obliczeniowe
2007 - 2011Technologie informacyjne
2004 - 2010Informatyka Stosowana
1987 - 2007Metody komputerowe mechaniki
1985 - 1997Wytrzymałość Materiałów