E D U C A T I O
      Zakład WM
      Przedmioty
      Plan zajęć
      Konsultacje

   A L U M N I

   S C I E N T I A
      Publikacje
      Referaty
      Granty

   V I S I T O

   Europa
   Polska
   Wielkopolska
   Poznań
 
English
ADAM GLEMA                   K O N S U L T A C J E
      Politechnika Poznańska       Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska       Instytut Konstrukcji Budowlanych English
 
 


Dyżur dla studentów

Semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017
( 01-10-2016 do 24-02-2017 )

  Poniedziałek       godz.  1130 - 1230
 Pokój 301b
 Adres ul. Piotrowo 5  60-965 Poznań
 Telefon 61  665 2104
  Email Adam.Glema@put.poznan.pl