E D U C A T I O
      Zakład WM
      Przedmioty
      Plan zajęć
      Konsultacje

   A L U M N I

   S C I E N T I A
      Publikacje
      Referaty
      Granty

   V I S I T O

   Europa
   Polska
   Wielkopolska
   Poznań
 
English
      Politechnika Poznańska
     Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska      Instytut Konstrukcji Budowlanych English

Foto - A.Glema
ADAM GLEMA
 
 
                           Wizytówka 
 
  adam.glema@put.poznan.pl
adam@glema.pl

Politechnika Poznańska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
ul. Piotrowo 5
60-965 Poznań
   pokój nr 301b
 61 665 2454
 61 3104 01234
Aktualne:
wrzesien 2016

    Gscholar        Linkld    Skype  Skype